Zpět O krok zpětNapište nám>>
Přidat k oblíbeným>>

Bácovice
Čelistná
Červená Řečice
Čížkov
Dobrá Voda
Kojčice
Krasíkovice
Křelovice
Libkova Voda
Litohošť
MSL Pelhřimov
Mezná
Nová Buková
Nový Rychnov
Olešná
Pavlov
Pelhřimov
Hotel Křemešník
Proseč p. Křem.
Putimov
Rynárec
Střítež p. Křem.
Útěchovice
Útěchovičky
Velký Rybník
Vokov
Vyskytná
Zachotín
Zajíčkov
Žirov
Počítáno
od 14.11.2006
Untitled Document
Tipy na výlety

 Lanové centrum
Lanový park obsahuje 21 velkých překážek na stromech a 5 překážek nízkých pro nejmenší účastníky. Park patří k nejvyšším parkům na stromech v ČR, polovina překážek se nachází ve výšce kolem 10 metrů. Osoba, pohybující se na velkém parku je jištěna tzv. samojištěním ( při zdolávání překážek je jištěna pomocí celotělového úvazku ).
Malé lanové překážky pro děti jsou navrženy tak, aby jejich obtížnost odpovídala věkové skupině
5 – 10 let. Jištění dětí na nízkém parku provádí poučený rodič nebo obsluha lanového parku ze země. Děti jsou jištěny pomocí dětských celotělových úvazků.
Typy překážek jsou záměrně voleny tak, aby korespondovaly s překážkami na vysokém lanovém parku. Jsou tak budou pro děti zajímavější.
Pro outdoor firemní programy jako je např. teambuilding jsou k dispozici 2 speciální překážky – trapézový skok a jakubův žebřík.

Provozní doba
od června do konce října po celý týden 10.00 - 18.00
po zbytek roku v pátek a o víkendech, v týdnu po předchozí telefonické dohodě

GSM: +420 773466073

Kontakt: Poutní Hotel Křemešník
Křemešník 4 - Nový Rychnov, 393 01 Pelhřimov
E-mail: lanovy-park@email.cz          URL: http://www.hotelkremesnik.cz/lanove-centrum.php


 Naučná stezka Křemešník
Tato naučná stezka kopíruje z velké části přírodní rezervaci Křemešník (11 km od Pelhřimova). Dvě ze zastavení jsou ještě umístěna u Korců a Stříbrné studánky.

Délka trasy: cca 3 km (dvě hodiny chůze)

Cílem a smyslem naučné stezky je seznámit co nejširší veřejnost s přírodními a kulturními hodnotami Křemešníku, sblížit návštěvníky s přírodním prostředím a naplnit rekreační funkce příměstského lesa.

Popis jednotl. zastavení

01 - Lesní statek královského města Pelhřimov - historie hospodaření v lesích.
02 - Les obecně, funkce stromů v přírodě, zákl. rozdělení dřevin, nejdůležitější dřeviny s vyobrazením.
03 - Přírodní rezervace Křemešník, její popis a zajímavosti.
04 - Houby, jejich výskyt a historie sběru lesních plodin na Vysočině.
- Vyhlídka - panorama s reliéfem krajiny.
05 - Kulturní památky - kaplička Nejsvětější Trojice, "Zázračná studánka", Křížová cesta a poustevna.
06 - Ptáci - jejich význam v přírodě, druhy vyskytující se na Křemešníku s vyobrazením. Ukázky historického označení hranic majetku.
07 - Kulturní památky - kostel Nejsvětější Trojice, ambity, "Větrný zámek". Škody na lesních porostech.
08 - Zvěř - zákl. druhy vyskytující se na Křemešníku, historie lovu zvěře na Pelhřimovsku.
09 - Myslivna Korce. Hospodářské a ekonomické zajištění lesního personálu.
10 - Stříbrná studánka. Ivaniny rybníčky - přírodní památka, lokalita s hojným výskytem obojživelníků.

Kontakt:
Ing. Luděk Koukal - MSL Pelhřimov s. r. o., Tel.: 565 326 154
nebo
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC 17/01 ZO ČSOP
Masarykovo nám. 17, 393 01 PELHŘIMOV
Tel.: 565 322 091
e-mail: mrodova@razdva.cz
http://mravenec.euweb.cz
E-mail: msl@mslpelhrimov.cz          URL: http://mravenec.euweb.cz/kremesnik


 Naučná stezka Městské sady
Přírodní charakter Pelhřimovského parku s pestrou skladbou dřevin a zajívavá historie vzniku městských sadů jsou náplní naučné stezky, která informuje o zajímavostech parku samotného i přírody Pelhřimovska vůbec.

Délka trasy: cca 3 km

Naučná stezka se skládá z dvanácti informačních tabulí (Historie Městských sadů, Stromy, Zvířada, Horniny, Lesy, Voda - ryby, Les - stopy, Podnebí, Ptáci - budky, Rostliny, Významné stromy, Chráněná území).

Kontakt:
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC 17/01 ZO ČSOP
Masarykovo nám. 17
393 01 PELHŘIMOV
http://mravenec.euweb.cz
E-mail: mrodova@razdva.cz          URL: http://mravenec.euweb.cz/sady


 Stezka po stavebních slozích
Stezka umožňuje prohlídku architektonických skvostů v Pelhřimově a představuje nejcennější stavby ve městě, které se pro množství a hodnotu svých památek pyšní statutem městské památkové rezervace. Stezka blíže seznamuje se 43 objekty a vede po dvou okruzích. Okruh vnitřním městem (1 - 26) provází starým městským centrem s honosnými domy bohatých měšťanů, děkanským kostelem, zámkem pánů z Říčan (starou radnicí), novou radnicí, třemi branami a rozsáhlými pozůstatky městských hradeb. Vnější okruh (27 - 43) představuje předměstské kostely, děkanskou zahradu a příklady novější architektury veřejných i soukromých budov.
Stezka je malou encyklopedií architektury. Východiskem pro stezku je Šrejnarovský dům čp. 10 (zde je umístěno TIC), stezka je označena tabulkami. Pro více informaci klikněte zde.

Kontakt:
TIC - Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 10
393 01 PELHŘIMOV
Tel.: +420 565 326 924, +420 777 012 397
e-mail: ic@zpe.cz
www.pelhrimovsko.cz

MUZEUM VYSOČINY
Masarykovo nám. 12
393 01 PELHŘIMOV
Tel.: +420 565 323 184, fax: +420 565 323 456

E-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz          URL: http://mikroregion.pel.cz/stezka


 PELHŘIMOV - PROCHÁZKA ČESKOU KNIHOU REKORDŮ
Pelhřimov je hlavním městem rekordů. Agentura „Dobrý den“ zastřešující v České republice oblast rekordů a kuriozit je vydavatelem České knihy rekordů, správcem České databanky rekordů a od r. 1991 pořadatelem mezinárodního festivalu Pelhřimov - město rekordů.
Po 15 letech činnosti otevřela agentura v r. 2005 nový turistický cíl:
stezku „Procházka Českou knihou rekordů“
- přibližně 2 km dlouhý okruh centrem Pelhřimova - města rekordů vycházející z Muzea rekordů a kuriozit a končící v Domě dobrých dnů (na Nábřeží rekordů a kuriozit) s expozicí ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY - světové unikáty ze sirek. Cestou si můžete prohlédnout obří exponáty, seznámit se s řadou rekordmanů a na třech zvukových tabulích si dle vlastního výběru zadat a vyposlechnout přes 300 rekordních údajů z České knihy rekordů a to i v angličtině a němčině. Součástí stezky jsou :
  • 2 expozice (Muzeum rekordů a kuriozit, založené před 11 lety a ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY)
  • 3 mluvící tabule - zvuková Česká kniha rekordů (přes 300 údajů z oblastí jako : NEJ... České republiky, Člověk, Škola, Kumšt, Auto-moto, Cukrovinky, Sport, Pivo ... ale i pelhřimovská zastavení)
  • nejdelší spínací špendlík - 670 cm
  • obří poštovní schránka - zvětšenina prvorepublikové poštovní schránky - šíře 200 cm
  • zcela nový největší nerezový trychtýř - výška 225 cm
  • permanentně probíhající projekt „VODA PLANETY ZEMĚ“, jehož prostřednictvím se pelhřimovská říčka Bělá stává řekou s největším počtem přítoků na světě
  • tabule rekordmanů

Stezka byla vytvořena za přispění FONDU VYSOČINY a MĚSTA PELHŘIMOV.

Návštěvníci mohou využít společnou zvýhodněnou vstupenku do obou expozic.

Kontakt:
Muzeum rekordů a kuriozit
393 01 Pelhřimov
tel. 565321228, 565321327

E-mail: agentura@dobryden.cz          URL: http://www.dobryden.cz


 ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY + Unikáty ze sirek
- nová expozice Muzea rekordů a kuriozit Dům dobrých dnů, Nábřeží rekordů a kuriozit 811 (na mostě v ul. V.B.Juhna)
- kytary, housle, mandolíny, vázy, obrazy - vše ze sirek. Přes 80 staveb, 571 871 sirek a 248 344 zápalkových hlaviček, 63 310 hodin práce jediného člověka (autor: Tomáš Korda). + loutka malující obrazy, parní stroj ze skla, sochy motorovkou...
otevřeno denně 9.00 - 17.00

Kontakt:
Tel. 565321228
E-mail: agentura@dobryden.cz          URL: http://www.dobryden.cz


 MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT PELHŘIMOV
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší, nejvytrvalejší … To vše jsou přívlastky, s nimiž se v expozici muzea mapujícího unikátní výkony českých a světových rekordmanů, setkáte na každém kroku. Muzeum rekordů a kuriozit - jediná instituce tohoto druhu ve střední Evropě - sídlí v centru města rekordů, v historické věži sloužící v minulosti jako součást opevnění města pod názvem Dolní brána.

Pyžamo pro 98 lidí - parní stroj ze skla - nejmenší motorka - lízátko 12 kg - sošky ze špejlí - funkční jízdní kolo ze dřeva - keramický džbánek 2,5 mm - kilometry měřící šála a dvě stovky dalších trojrozměrných NEJ + fotogalerie zachycující nejunikátnějších okamžiky, při nichž vznikaly rekordy posléze zapsané do České knihy rekordů i do světových rekordních tabulek.

Obři nad 205 cm výšky, dospělí trpaslíci pod 135 cm a tlouštíci s obvodem pasu nad 145 cm mají do Muzea rekordů a kuriozit vstup zdarma, stejně jako v prvém prázdninovém týdnu děti, které přinesou ukázat své vysvědčení se samými jedničkami !

Některé kuriozity pelhřimovského Muzea rekordů:
celodřevěné kolo má i řetěz ze dřeva - a jezdí
největší vejce na světě vážilo 2,455 kg
funkční parní stroj ze skla je světovým unikátem!
nejvyšší pivní láhev má 208 cm
do největšího pyžama se vešlo 98 lidí
z největšího porcelánového šálku by si mohlo dát kávu 36 lidí
nejmenší džbánek vytočený na kruhu má na výšku 2,5 mm
kytara zhotovená ze sirek skutečně hraje
do obřího hrnce se vejde polévka pro 9.200 lidí
minimotorka je vysoká jako láhev od piva, ale jezdí 50kilometrovou rychlostí
... a máme i kámen, který plave!
K vidění je rovněž fotogalerie zachycující nejunikátnějších okamžiky, při nichž vznikaly rekordy posléze zapsané do České knihy rekordů i do světových rekordních tabulek.

Kontakt:
Muzeum rekordů a kuriozit
393 01 Pelhřimov
tel. 565321228, 565321327
E-mail: agentura@dobryden.cz          URL: http://www.dobryden.cz


 GREENWAYS
Greenways Praha - Vídeň je síť bezpečných tras a stezek upravených pro cyklisty, pěší či jezdce na koních.
Na značenou cyklistickou páteřní trasu navazují místní tématické trasy a stezky.
Greenways Praha - Vídeň prochází rozmanitými regiony mezi dvěma evropskými metropolemi a spojuje místa historicky, kulturně a přírodně zajímavá a cenná. Zelenou stezku vymysleli a uskutečňují lidé, které spojuje zájem o zdravé životní prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví a šetrný rozvoj obcí a měst, kde žijí.
Více informací zde

Kontakt:
Eva Bilíková, Nadace Partnerství,
manažerka projektu Greenways Praha - Vídeň,
tel.: 542 422 764, fax: 542 422 777
E-mail: eva.bilikova@ecn.cz          URL: http://www.prahawien.greenways.info


 Cyklotrasa č. 1223
Pelhřimov - Humpolec
Délka: 20,2 km
Cyklotrasa začíná v Pelhřimově, odtud pokračuje do Krasíkovic a Kojčic (napojení na cyklotrasu 1224, směr Červená Řečice) - Vadčice - Milotice - Kletečná (rodiště MUDr. Fr. Hamzy) a Smrdov, kde se napojuje na cyklotrasu č. 161 a pokračuje přímo do Humpolce.

Užívání cyklotrasy je na vlastní nebezpečí. Uživatalé jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.


 Cyklotrasa č. 1224
Červená Řečice - Kojčice
Délka: 8,5 km
Cyklostrasa má začátek v Červené Řečici. Odtud pokračuje dál, směrem na Popelištnou, až do Svépravic. Trasa pokračuje dál, ve směru na Kojčice (napojení na cyklotrasu č. 1223).

Užívání cyklotras je na vlastní nebezpečí. Uživatele jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.


 1. červená turistická trasa
Sudkův Důl - Jihlávka
Délka:
41,5 km
Vede ze železniční zastávky Sudkův Důl (v nedaleké obci zachovalá dvoupatrová středověká tvrz z 15. století), přes vrch Svidník do Černovic (ústav sociální péče v zámku), kolem hájoven Staré Hutě a Hřeben, do Nové Vsi, na Antonku, do Kamenice nad Lipou (renesanční zámek, park s prastarou lípou). Pokračuje přes Rodinov, Štítné (rodiště Tomáše ze Štítného), Litkovice do Žirovnice (gotický hrad přestavěný na zámek). Dále na Počátky (rodiště Otokara Březiny) a Svatou Kateřinu (bývalé lázně s pramenem léčivé vody, dnes dětská léčebna). Červená značka překračuje hranice okresu Telč, do Nové Říše a do Jaroměřic nad Rokytnou (úsek z Počátek do Jaroměřic n. R. se nazývá Cesta Otokara Březiny).


 2. červená turistická trasa
Pacov - Kámen
Délka:
6 km
Vychází z města přes železniční stanici Pacov, vede údolím Kejtovského potoka (přírodní památka Kejtovské louky), pokračuje přes les kolem samot Borkov a do obce Kámen (hrad stejného jména novogoticky přestavěný; cestou se otevírají výhledy na Svidník, Strážiště a obec Eš).


 3. červená turistická trasa
Hráz údolní nádrže Sedlice - Nový Rychnov
Délka:
29.5 km
Vede podél údolní nádrže Sedlice přes Kojčice, Krasíkovice, Radětín, přírodním parkem v údolí Bělé do Pelhřimova. Odtud trasa stoupá do Proseče pod Křemešníkem (obec s půdorysem okrouhlice, v jejím okolí se ve středověku dolovalo stříbro a jsou zde ještě zbytky starých štol a návalů hornin.) Prochází oblastí přírodní památky Inaniny rybníčky směrem ke Stříbrné studánce. Odtud příkřejším stoupáním křemešnickými lesy pokračuje ke kapličce s periodickým pramenem, jehož voda je mírně radioaktivní. Dále směřuje po křížové cestě k poutnímu místu na vrcholu Křemešník. (Zde stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice, hotel s lyžařskou sjezdovkou, rozhledna a tzv. Větrný zámek, romantická stavba, již započal, avšak nedokončil, sochař a medailér Josef Šejnost. Plocha Křemešníku a okolí v rozloze 24 hektarů je přírodní rezervace.) Klesá lesem a loukami do Nového Rychnova; červené značení vede dále na vrchy Čertův Hrádek (deskovitý rozpad žuly) a Čeřínek.


 4. červená turistická trasa
Červená Řečice - Sedlická přehrada
Délka:
19,5 km
Začíná v Červené Řečici, pokračuje do Želiva (premonstrátský klášter s kostelem Narození Panny Marie) kolem přehrady na Trnávce, podél Malé želivské přehrady a hydroelektrárny Vřesník a přes obec Sedlice na Sedlickou přehradu.


 5. červená turistická trasa
Humpolec - Rohule
Délka:
13 km
Vede z Humpolce polní cestou na Světlický Dvůr přes Rápotický les do Proseče (zbytky středověké tvrze), přírodní rezervací Pařez do obce Rejčkov a přes přírodní památku Čertův kámen do rekreačního střediska Rohule.


 1. modrá turistická trasa
Nový Mnich - Lipnice nad Sázavou
Délka:
72 km
Začíná v okrese Jindřichův Hradec a prvním místem v pelhřimovském okrese je Nový Mnich. Odtud vede přes osady Hutě, Bohdalín a Včelničku do Kamenice n. L., pokračuje kolem Pacovského rybníka k hájovně Johanka a rozsáhlými lesy přes osadu Drážďany k hájovně Barborka. Od ní vede lesem na Meznou a polními cestami přes Houserovku, Dobrou Vodu, Letny a Lešov na Křemešník. Za ním prochází obcemi Branišov, Sedliště, Kladiny přes Rousínovský les schází do Mladých Břišť. Odtud směřuje na Komorovice (v lese přechází dálnici Praha - Brno) a pokračuje přes Humpolec okolo zříceniny gotického hradu Orlík (pěkný výhled na město a okolí) a hustými Orlovskými lesy do Lipnice nad Sázavou (zřícenina gotického hradu, muzeum Jaroslava Haška).


 2. modrá turistická trasa
Pelhřimov - Červená Řečice
Délka:
14,5 km
Vychází z Pelhřimova a vede přes Starý Pelhřimov, Čakovice, za vsí se kříží se žlutou značkou (Křemešník - Krasíkovice), přechází říčku Hejlovku a přes Bácovice a kolem lesa směřuje do Červené Řečice.


 3. modrá turistická trasa
Pelhřimov - Těchobuz
Délka:
31 km
Vychází z Pelhřimova javorovou alejí kolem rybníku Nohavičky a pokračuje lesem na Hejlov, zde kříží trasy žlutou (Křemešník - Krasíkovice) a zelenou (Hejlov - Žirovnice), vede přes obec Častkovice, Proseč - Obořiště (gotická tvrz, přestavšná na barokní zámek - dnes domov důchodců) do Nové Cerekve (židovská synagoga v pseudomaurském stylu, kostel sv. Tomáše z Canterbury, židovský hřbitov). Prochází Leskovicemi (obec vypálena nacisty v roce 1945, po válce opět vystavěna), Novým Dvorcem, osadami Nízká Lhota, Důl a Nová Ves do Pacova. Pokračuje přes Bedřichov a Zhoř do Těchobuze. (Tato obec leží v rekreační oblasti Blatnických rybníků, ve zdejším barokním zámku pobýval v minulém století filozof a matematik Bernard Bolzano. Trasa z Těchobuze do Pacova se nazývá Bolzanova cesta.) Trasa z Těchobuze pokračuje dále do Mladé Vožice v okrese Tábor.


 4. modrá turistická trasa
Nový Rychnov - Svatá Kateřina
Délka:
19,5 km
Vede z Nového Rychnova přes samotu Hamr, obec Těšenov (rodiště sochaře a medailéra J. Šejnosta), kolem rybníka Hladov do Horní Cerekve (zámek, kostel), odtud přes Horní Ves do Svaté Kateřiny (dětské lázně, barokní kaple).


 5. modrá turistická trasa
Červená Řečice - Svatá Anna - Lukavec
Délka:
23 km
Z Červené Řečice vede k Červenému mlýnu a přes údolí Trnavy do Křelovic. Pokračuje lesem kolem židovského hřbitova do Košetic k hotelu Obora a polními a lesními cestami na Svatou Annu na Petrovsku (kaple, hřbitov). Po 200 m odbočuje vlevo na výhled Altán (nejlepší přírodní výhled na okrese). Přes Vyklantice (kostel a zámek) směřuje lesem do Kateřinek (osadu založili propuštění trestanci z Petrovaradínské pevnosti v 18. století) a odtud po silnici do Lukavce.


 1. zelená turistická trasa
Nová Cerekev - Černovice - Choustník
Délka:
15 km
Vychází z železniční zastávky Nová Cerekev, vede skrz stejnojmenou obec a pokračuje přes Hatě do Moravče (toleranční kostel), míjí hájovnu Žlíbek, osadu Tvrziny, hájovnu Lhotka a kolem rybníky Vaberák směřuje do Černovic. Odtud stoupá k poutnímu místu Svatá Anna (bývalé lázně s minerálním pramenem, barokní kaple s 300 - 400 let starou lípou) a pokračuje dále až na vrch Choustník.


 2. zelená turistická trasa
Pelhřimov - Želiv
Délka:
16 km
Z Pelhřimova míří polní cestou na dvůr Peklo, stoupá kolem samoty u Švejdů nad Hodějovice (krásný výhled na Křemešník a kopce Humpolecka), za vsí překračuje říčku Hejlovku, křižuje žlutou trasu (Křemešník - Krasíkovice) a směřuje na dvůr Těchorázek a do Svépravic. Pokračuje k mokřinám, kde křižuje žlutou trasu (Červená Řečice - rozcestí U Čapka) a od barokní kaple sv. Haštala klesá do Želiva. (Během cesty se otevírají výhledy na Pacovsko, Humpolecko a Ledečsko.)


 3. zelená turistická trasa
Pacov - Lukavec - Blaník
Délka:
20,5 km
Vychází z Pacova směrem k Panskému lesu do údolí říčky Trnavy, pokračuje přes Bratřice a stoupá na kopec Stražiště. (Pod vrcholem kopce je kaple sv. Jana Křtitele s minerálním pramenem. Samotný vrchol s televizním vysílačem je zarostlý a bez výhledu.) Z vrchu sestupuje do Lukavce (altán s památníkem A. Sovy zvaný Hříbek) a odtud pokračuje dál do okresu Benešov, kde končí na Velkém Blaníku. (Úsek Pacov - Lukavec je označován jako Cesta Antonína Sovy.)


 4. zelená turistická trasa
Pacov - Chýnovské jeskyně
Délka:
15 km
Vede z Pacova kolem Linhartova mlýna k rybníkům Valcha a Kozlov a pokračuje v okrese Tábor k Chýnovským jeskyním.


 5. zelená turistická trasa
Sedlice - Mikulášov
Délka:
16 km
Vychází od hydroelektrárny Vřesník, vede lesem podél řeky Želivky, kolem rekreační oblasti Valcha, přes rozcestí U Čapka pokračuje do Hněvkovic (severně od obce leží Havlův kopec, odkud jsou krásné výhledy na Orlík, Lipnici a Křemešník) a do Humpolce, kde se připojuje ke žlutě značenému Humpoleckému okruhu. Podchází cálnici Praha - Brno a přes obec Mikulášov pokračuje do okresu Havlíčkův Brod.


 6. zelená turistická trasa
Křemešnický okruh
Délka:
5,5 km
Vede přes vrchol Křemešníku ke kapličce s periodickým pramenem, Sluneční paseku, Stříbrnou studánku, hájovnu Korce a zpět na Křemešník.


 7. zelená turistická trasa
Sedlická přehrada - Mladé Břiště
Délka:
8 km
Z hráze Malé přehrady vede kolem vody do osady Šimonice, údolím Hejnického potoka do vsi Kletečná (smírčí kámen, rodiště lékaře a spisovatele Františka Hamzy) a podél Hejnického potoka pokračuje do Mladých Břišť (jihovýchodním směrem je přírodní rezervace Jankovský potok).


 8. zelená turistická trasa
Žirovnice - Častrov - Božejov - Hejlov
Délka:
23 km
Ze Žirovnice vede údolím Žirovnice do Častrova (kostel sv. Mikuláše, hrob Jakuba Hrona Metánovského), odtud po silničce na Drážďany a lesní cestou kolem Trojáku (704 m n. m.) a koupaliště do Božejova (kostel sv. Jiří, kámen Adámek). Silničkou pokračuje směrem na Střítež, v údolí za mostem odbočuje vpravo a přes Orlovské lesy směřuje na Hejlov (křižovatka turistických cest, 2 km od železniční stanice Vlásenice).


 1. žlutá turistická trasa
Javořice - Křemešník
Délka:
19,5 km
Vychází od studánky Páně na Javořici, vede hlubokými lesy přes hrad Janštejn do Horní Vsi, dále kopcovitým terénem do Hříběcí, na Novou Bukovou (evropské rozvodí Labe - Dunaj), Prachatický les, do Čejkova a Sázavy a stoupá až na Křemešník.


 2. žlutá turistická trasa
Křemešník - Krasíkovice
Délka:
39,5 km
Sestup s Křemešníku je souběžný s modou trsou (Nový Mnich - Lipnice n. S.), po 1 km se stáčí vlevo a vede kolem Nemojovského kopce (kamenolome) do Radňova, dále prochází Zajíčkovem (obrázek vpravo), osadou Rovná do Vratišova. Zde směřuje na Čelistnou, Libkovu Vodu (obrázek vlevo), Ondřejov, k rybníku Hejlov (křižovatka turistických tras) a pokračuje údolím říčky Hejlovky přes Vlásenici do Lipického údolí a Krasíkovic.


 3. žlutá turistická trasa
Staré Hutě - Nový Mnich
Délka:
16 km
Vychází od hájovny Staré Hutě a vede hustými lesy Huťského polesí k hájovně U Eustachů (sídlo partyzánské skupiny Za Prahu 1945). Zde se prudce stáčí doleva a pokračuje lesními cestami ke křižovatce s červenou značkou (Sudkův Důl - Jihlávka), kříží silnici z Černovic do Kamenice n. L., prochází železniční zastávku Chválkov (úzkokolejná trať) a obcí Mnich (památník partyzánských bojů z konce 2. světové války) a končí v Novém Mnichu (pěkný rozhled na Mnich a okolí).


 4. žlutá turistická trasa
Sudkův Důl - Nové Dvory
Délka:
5 km
Vede ze železniční zastávky Sudkův Důl do stejnojmenné obce a odtud po silnici na Bezděčín. Za dvorem Josafat vystupuje do Josafatského údolí (zajímavá jarní květena) u osady Nové Dvory pak překračuje hranice okresu a pokračuje až k vrchu Choustník v okrese Tábor.


 5. žlutá turistická trasa
Starý Pelhřimov - Mladé Břiště
Délka:
17 km
Vychází ze Starého Pelhřimova směrem k rybníku Stráž (rekreační středisko) a prochází Pelhřimovem. Za Městskými sady sleduje frekventovanou silnici Pelhřimov - Humpolec až k odbočce. Od ní pokračuje přes obec Služátky (na obrázku), Chvojnov (kostel Nanebevzetí Panny Marie) na Pavlíčkův kopec (nejhezčí výhled na Křemešník, Humpolecko, Vlašimsko a Kutnohorsko) a do Útěchoviček. Pak vede kolem Rohova mlýna a po kraji Rousínovského lesa sestupuje do údolí Jankovského potoka a končí v Mladých Břištích.


 6. žlutá turistická trasa
Červená Řečice
Délka:
13,5 km
Z Červené Řečice vede kolem části rekreační oblasti u vodní nádrže Trnávka do obce Brtná, odkud prudce stoupá k výhledu na Mokřinách (křižovatka tras), pokračuje lesem k Sedlické přehradě (společně s červenou trasou) a přes korunu její hráze chatovou osadou podél vody směřuje na Kordovsko, přechází Želivku a končí poblíž hájovny na rozcestí U Čapka.


 7. žlutá turistická trasa
Kletečná - Orlík
Délka:
15 km
Vychází z Kletečné na osadu Smrdov, za vsí stoupá zalesněným kopcem k Humpolci, před městem podchází dálnici Praha - Brno a končí na náměstí v Humpolci, kde se napojuje na trasu Humpoleckého okruhu.


 8. žlutá turistická trasa
Humpolecký okruh
Délka:
9,5 km
Trasa vede z náměstí kolem Rumunského památníku až k Bystrické silnici. U ní odbočuje vlevo a pokračuje lesem (kolem vrchu U sv. Václava) směrem k Plačkovskému rybníku přes železniční trať (Humpolec - Havlíčkův Brod) do Vilémova, Rozkoše a k zřícenině hradu Orlík. Odtud cesta prudce klesá k modré značce, jež vede zpět do Humpolce.

Home page